top of page

privacy reglement

Privacy Reglement Volkstuinvereniging gemeente Veere

(beknopte versie, t.b.v. de website)

 

Het bestuur van de Volkstuinvereniging Gemeente Veere hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en relaties en gaat daarom zorgvuldig om met deze gegevens. 

Het bestuur van de Volkstuinvereniging Gemeente Veere, kortweg VTV gemeente Veere houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het privacyreglement is vastgelegd hoe het bestuur omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

 

De persoonsgegevens worden beheerd door de ledenadministrateur van de vereniging. De gegevens zijn nodig voor het goed kunnen besturen van de vereniging o.a. het overzicht houden van de beschikbare tuinen, de mutaties, het versturen van informatie en facturen.

De persoonsgegevens mogen niet worden verspreid aan derden en aan eigen leden.

 

Iedere complexcoördinator heeft een overzicht van de leden van zijn/haar volkstuincomplex. 

Dit overzicht moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als het algemene overzicht en mag niet meer informatie bevatten dan het algemene overzicht.

 

De persoonsgegevens blijven bewaard zolang de persoon lid is van de vereniging. Zodra het lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd, worden de persoonsgegevens verwijderd uit het systeem van de ledenadministrateur.

 

Ieder lid heeft het recht de VTV gemeente Veere te vragen welke [persoons]gegevens zij van u verwerkt. VTV gemeente Veere zal op dit verzoek [schriftelijk/e-mail] binnen vier weken reageren. Vervolgens kan het lid VTV gemeente Veere verzoeken om deze gegevens aan te vullen of te verbeteren. 

 

Bij een eventueel data-lek, zullen de leden en Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering door de secretaris hiervan in kennis worden gesteld.

Indien blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris daarvan een registratie bijhouden. 

 

Als vereniging zijn we vrijgesteld van genoemde functionaris. Echter de ledenadministrateur zal als zodanig hiermee worden belast. 

 

Voor vragen kunt u terecht bij de ledenadministrateur, Huub van der Laan.

bottom of page