top of page

vereniging

ONZE VOLKSTUINVERENIGING

 

Kortweg, VTVgemeente-Veere, werd in 2016 na goed overleg met de gemeente op 21 november opgericht. Bij de oprichting gingen twee bestaande VTV’n, die van Westkapelle en Oostkapelle, samen met de gemeentelijke volkstuinen op in één vereniging met in totaal 10 volkstuincomplexen. Zo ontstond een grote vereniging met 3,9 ha tuingrond onderverdeeld in 297 tuinen, waar de 237 leden onder prettige voorwaarden het tuinieren goed konden voortzetten. In alle grotere dorpskernen zijn er volkstuinen, uitgezonderd Gapinge, Zoutelande, Domburg en Serooskerke. 

 

Op woensdag 8 maart 2017 ondertekenden burgemeester Van der Zwaag samen met onze voorzitter Floor Arts en secretaris Freek Wisse het huurcontract voor de gronden. Kort daarvoor op 23 februari 2017 werd het bestuur met ook Jan de Groot, penningmeester, en Huub van der Laan, ledenadministrateur, officieel aangesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV). In deze eerste ALV werden ook de Statuten en het Huishoudelijk reglement vastgesteld.

Onze vereniging werkt samen met andere VTV’n, zoals ook de VTV-Levenslust uit Vlissingen, waardoor een gepoolde inkoop van zaai- en pootgoed en vruchtboompjes mogelijk werd. De leden kiezen overigens geheel vrij hun eigen leveranciers. 

Het ontstaan van de verenigingsstructuur met decentrale complexbeheerders (m/v) is de uitwisseling tussen de leden, ook met tuintips en plantjes e.d., ten goede gekomen. Soms worden er ook gezamenlijk tuinklussen opgeknapt en helpt men elkaar. De samenwerking met het gemeentelijk groenonderhoud rondom de complexen is verder afgestemd. Onze kweekgronden, die van de gemeente worden gepacht, proberen we op een milieuvriendelijke manier te beheren. 

 

Drie ledenvergaderingen verder zijn er ook al interessante gastsprekers geweest, zoals van de VELT-Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren (www.velt.nu). Ook zijn in complex Koudekerke de eerste schooltuintjes van start gegaan en is het aantal tuinvacatures teruggedrongen, vaak ook door jongere tuinders. Op het complex Grijpskerke zijn nog meerdere tuinen vrij. Op de andere complexen komen jaarlijks enkele tuinen vrij die vervolgens weer snel verhuurd worden aan nieuwe tuinders.

bottom of page